4 Şubat 2015 Çarşamba

E-Defter Ertelenecek mi

Kamuoyunda e-defter uygulamasına geçiş süresinin erteleneceği beklentilerine ilişkin olarak alınan duyumlar üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca edeftere geçmek zorunda olan mükelleflerimizin belirlenmesine ilişkin olarak 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe göre; 14.12.2012 tarihi itibariyle;


  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar1 ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin, 
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler2 ile bunlardan 2011 takvim yılında mal almış ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin,
2014 takvim yılı içerisinde e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğunun bulunduğu kamuoyuna bildirilmiştir.

Ayrıca; e-deftere geçiş başvuru ve başlangıç tarihlerinin belirlenmesine ve uygulamaya geçişin Aralık/2014 ayına kadar ertelenmesine ilişkin olarak 26.11.2013 tarihinde 67 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin e-deftere geçiş başvurularını 01.12.2014 tarihinden önce yapmaları ve en geç Aralık/2014 ayı içinde e-defter tutmaya başlamaları, 
  • Normal hesap dönemine tabi mükelleflerden; o Aralık/2014 ayından önce başvuranların en geç Aralık/2014 ayından başlamak üzere; o Aralık/2014 ayı içinde başvuranların ise 01.01.2015 tarihinden itibaren, 
 e-defter tutmaya başlamaları gerektiği bildirilmiştir.

Elektronik Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerimiz aynı zamanda e-fatura uygulamasına da 01.04.2014 tarihi itibariyle geçmiş bulunduklarından, e-fatura işlemleri için kullanmakta oldukları “Mali Mühür” veya “Nitelikli Elektronik İmza” araçlarını e-defter başvurularında da kullanabilmeleri imkanı bulunmakta, dolayısı ile yeni bir mali mühür veya nitelikli elektronik imza aracı temin etmelerine gerek bulunmamaktadır.

e-Defter uygulamasına başvuru için mükelleflerimizin vergi dairesine gitmelerine veya herhangi bir birimimize dilekçeyle başvurmalarına gerek bulunmamakta; www.edefter.gov.tr internet adresinden mükellefiyetlerine ilişkin temel bilgileri girmek ve “Uyumluluk Onayı Verilen” yazılımlardan herhangi birini seçmek ve mali mühür ya da elektronik imzaları ile imzalamaları suretiyle başvurular kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; bir aylık döneme ilişkin defter kayıtlarının elektronik defter formatına dönüştürülmesi, mali mühürle onaylanması ve beratlarının GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi için izleyen üçüncü ayın sonuna kadar süre bulunduğundan mükelleflerimiz açısından e-defter uygulamasının 01.01.2015 tarihi itibariyle ilave bir iş yükü oluşturması da beklenmemektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde; gerek Başkanlığımız gerekse de mükelleflerimiz açısından e-defter uygulamasının ertelenmesini gerektiren özel bir durum bulunmadığından, mükelleflerimizin yukarıda belirtilen zamanlarda e-defter başvurularını yapmaları ve defterlerini e-defter olarak tutmaları, vergisel ve hukuki anlamda ileride sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

1 Şubat 2015 Pazar

DesenERP Sitesi Yenilendi

2012 yılından beri ön muhasebe ve muhasebe programlarıyla sektörde hizmet veren DesenERP'nin sitesi yenilenmiş.


21 Ağustos 2008 Perşembe

IAS'ın hedefi farklı bölgelerde büyüyerek ciroyu katlamakGeçen yıl planladıkları büyümü rakamlarına kısa sürede ulaştırklarını ifade eden Öznur Tekiner, Almanya, Çin, Dubai ve Türkiye'de elde ettikleri başarılarla bu yılda ciroda ciddi artışlar sağlayacaklarını bildirdi.

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Öznur Tekiner, Almanya, Çin, Dubai ofisleri ve Türkiye pazarında elde edecekleri başarılarla cirolarını ciddi oranda artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu yıl Çin ve Dubai ofisleri üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Tekiner, "IAS Business Academy adında bir eğitim akademisi açtık. Burada amacımız ERP kültürünü ve bilgisini daha fazla insana ulaştırabilmek. Sertifika programlarından seminerlere kadar ERP adına istenilen bütün eğitimler mevcut" diye konuştu. IAS'nin kurumsal kaynak planlama ürününün Canias ERP olduğunu bildiren Tekiner, Canias ERP'nin işletmelerdeki işlerin çok daha az ve kolay maliyetle etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için tasarlandığını aktardı. Canias ERP'yi Almanya, Avusturya, Fransa başta olmak üzere toplam 9 ülkede 6 dilde kullanılan tek Türk ERP yazılımı olarak tanımlayan Tekiner, "Canias ERP mimarisinin temelinde Troia platformu bulunmaktadır. Troia platformu, en basit haliyle Canias ERP'nin tüm gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş bir programlama diliyle istemci-sunucu etkileşimini ERP gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirmek üzere tasarlanmış iletişim altyapısından oluşmaktadır" dedi.

ERP eski bilgisayar sistemleri tarih oldu

ERP sayesinde ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulduğunu belirten Tekiner, klasik sistemde her departmanın kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalıştığını söyledi. ERP'nin bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirdiğine dikkat çeken Tekiner, ERP'nin operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkân tanıdığını dile getirdi. ERP sayesinde eski tip birbirinden kopuk çalışan bilgisayar sistemlerinin artık tarihe karıştığını ifade eden Tekiner, "Finans, İK, imalat ve depo gibi tüm bu operasyonları tek bir bütünleşik bilgisayar yazılımı farklı modüllere ayırarak eskiden tek başına çalışan sistemleri birbirine entegre etmiştir. Finans, imalat ve depo yine kendi yazılım sistemlerini kullanıyor farkı ise yeni yazılım artık birbiriyle entegre olmuş durumda, bu sayede finanstaki biri depo verilerine ulaşıp siparişin yüklenip yüklenmediğini görebilir. Çoğu çözüm sağlayıcı ERP yazılımlarını esnek modüler yapıda kurulumuna imkân tanırlar, bu sayede tüm yazılım paketini satın almak durumunda kalmazsınız" diye konuştu. İrili ufaklı bir çok firma bulunmasına karşın tam anlamıyla ERP yazılımı üreten ve desteğini veren firma sayısının az olduğunu vurgulayan Tekiner, sektörün büyüdüğünü ve kötülerin elenip iyilerin daha da büyüdüğünü açıkladı.

Kaynak: http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=88787&KTG_KOD=417

LOGO Yazılım, BSA’nın Yeni Üyesi

Uzun yıllardır korsan yazılımla mücadele eden Türkiye’nin en büyük
yazılım sirketi LOGO Yazılım, bu mücadelesini BSA Türkiye çatısı altında
sürdürme kararı aldı.

1990’lı yılların basından itibaren “Lisansız Ürün Kullanımı” ve “Yazılım Korsanlığı”
konusunda çalısmalar yürüten LOGO Yazılım, Temmuz 2008 itibariyla, bu konudaki çalısmalarını Türkiye BSA üyesi olarak yürütmeye devam edecek. BSA, korsan yazılımın
önüne geçilmesi ve telif hakları bilincinin yazılım sektöründe de yerlesmesi amacıyla
dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi BSA Türkiye olarak, ülkemizde de yazılım telif
haklarını korumak için faaliyetler yürütüyor.

Türkiye uygulama yazılımları pazarı lideri olarak, bu konuda yapılan tüm çalısmalarda
liderlik eden ve bunu bir görev sayan LOGO, bu konuda yaygın olarak bilinçlendirme
çalısmaları yürütüyor. Tüm sektörde ve ülke genelinde lisanssız ürün kullanımı konusunda “farkındalık” yaratılması için yürütülen her türlü çalısmaya destek vermeye devam ediyor.

Düzenlenen basın toplantısında konusan LOGO Yazılım CEO’su Ali Güven; “Türkiye’de
sektörümüzle ilgili her konuda olduğu gibi Pazar lideri olarak, korsan kopya kullanımı konusunda da yürütülen çalısmalarda bir öncü olmayı görev biliyoruz. Aynı zamanda bu konuda uluslar arası bir birlik olan BSA bünyesinde yeralarak, yerel firmaların lisanssız ürün kullanımı ve korsan kopya ile mücadelesinde onları temsil ediyor, Türkiye sartlarına uygun mücadele edilmesi konusunda yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.

LOGO Yazılım Genel Müdürü Birol Cabadak ise “ LOGO’nun entellektüel sermayesini,
çalısanlarımızın, is ortaklarımızın ve tüm lisanlı kullanıcılarımızın haklarını her ortamda korumayı hedefliyoruz. Bu amaçla çok uzun yıllardır kopya ürün kullanımının
engellenmesi konusunda bilinçlendirme çalısmaları yürütüyoruz. Amacımız, tüm sektörde
bir örnek teskil ederek öncülük yapmak.” Özellikle uygulama yazılımlarının lisanssız
kullanımının firmalar açısından çok büyük riskler tasıdığını belirten Cabadak, “ Bizim ürünlerimiz üzerinde firmaların mali bilgileri de tutuluyor. Lisanssız ürün kullananlar bu kritik bilgilerini de riske atmıs oluyorlar. ” diyerek lisanslı ürün kullanımının da önemini vurguladı.

LOGO Yazılım’ın BSA Türkiye’ye katılmasıyla ilgili olarak çok mutlu olduklarını belirten BSA Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay’da BSA Türkiye’nin LOGO yazılımla daha da güclendiğinin altını çizerek BSA Türkiye’nin özellikle KOBĐ’lere yönelik çalısmalarında LOGO Yazılım ile ortak çalısmalar yapabileceklerini belirtti. Elçim Barkay yaptığı açıklamada, “LOGO Yazılım gibi değerli bir katılımcının desteği ve BSA Türkiye’nin gayretiyle özellikle eğitim ve bilinçlendirme çalısmalarında daha güçlü çalısmalar yapacağız.Korsan yazılım Türkiye için kritik önem tasıyan bir konu ve bu konuya bundan sonra LOGO’nun da yardımıyla çözümler üreteceğiz” dedi.

19 Ağustos 2008 Salı

Shopping TV tüm satış kanallari ve bilgilerini Microsoft Dynamics NAV’de birleştirdiKurulduğu andan itibaren yüksek hedefleri olan Shopping TV, milyonlarca müşteri, on binlerce ürün ve her gün kesilen binlerce faturanın ancak sağlam bir ERP altyapısı ile destekleneceğini biliyordu. Esnek yapısı ve geliştirmeye açık platformu sayesinde ShoppingTV ile birlikte yayıncı kuruluş olan Paragon; TV lisans sahibi Kent Medya, Internet satışlarını üstlenen Brevis, çağrı merkezi hizmetlerini veren Sanal, ticari kuruluş olan Omniva NAV kullanma kararı aldılar. Böylece tüm grup şirketleri Microsoft Dynamics NAV kullanma kararı aldılar.

Shopping TV, Microsoft Dynamics NAV ile öyle bir yetkinlik noktasına geldiler ki, internetten satış, ürün kodunu gönderdikleri SMS ile satış ve telefondan otomatik yanıt sistemi ya da çağrı merkezi ile yapılan tüm satışlar, Microsoft Dynamics NAV’den yönetilmeye başlandı. Ürünün başlangıç fiyatı, mevcut indirimli fiyatı, elde kalan stok adedi, satınalma isteğinde bulunan üyeler gibi TV’den,internetten ve çağrı merkezlerinden anlık olarak verilen tüm bilgiler Microsoft Dynamics NAV’de yönetilip dağıtılmakta. Microsoft Dynamics NAV sistemin ana kalbi olarak çalışıyor ve tüm TV yayınının ve diğer satış kanallarının etkin yönetilmesini sağlıyor. Tüm kanalların tek bir platformda birleşmiş olması, ShoppingTV’ye çok büyük faydalar sağlamakta. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

1 Ağustos 2008 Cuma

IAS Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Behiç Ferhatoğlu getirildi


Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı CANIAS ERP'nin üreticisi IAS'de 2004 yılından bu yana Danışmanlık Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Behiç Ferhatoğlu, 1 Ağustos 2008 tarihi itibari ile IAS Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

2002 yılında IAS ailesine katılan Ferhatoğlu, bir süre ERP sistem danışmanlığı yaptıktan sonra, 2004 yılı Eylül ayında Danışmanlık Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Ferhatoğlu, Ağustos 2008 itibari ile IAS Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmalarına devam edecek.

IAS Türkiye Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu yeni görevine ve hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "1989 yılında kurulan ve bugün 16 ülkede 7 farklı dilde kurumsal kaynak planlama ürünü CANIAS ERP ile dünyanın önde gelen ERP üreticileri arasında yer alan IAS, teknolojik alt yapısı ve öncü vizyonu ile 19 yıldır tecrübesini paylaşıyor. Bu bilgi birikimimiz ve kurumsal çözümlerimiz ile ülkemiz sanayisinde önemli başarılara imza attık. Profesyonel ve dinamik kadromuz ve hızlı büyüme trendimiz ile ilerlemeye, müşterilerimizin verimlilikleri arttırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ias

31 Temmuz 2008 Perşembe

ERP’NİN ABC’Sİ

ERP’nin günümüzdeki tanımı nedir? Bugün artık ERP konuşulurken sadece planlama fonksiyonundan bahsedilmiyor. ERP artık bir kurumun yaptığı işin bütününü yansıtan bir kavram olarak kullanılıyor. Diğer bir deyişle ERP bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan veriyor.

ERP, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına taşan kısmının da desteklenmesini sağlıyor. Bu iki süreci birleştiren ERP çözümlerinin genel karakteristikleri şöyle özetlenebilir:

* ERP uygulamaları, iş süreçlerini adresler.
* ERP uygulamaları modüler yapıdadır.
* ERP uygulamaları entegredir.
* ERP uygulamaları kurumların sınırlarını aşar, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
* Uçtan uca bir ERP çözümü, kurumun tüm iş fonksiyonlarını destekler.

ERP hakkında kafalarda soru işareti oluşturan bazı konulara yanıt aramak gerekirse karşılaşacağımız sorular ve yanıtları şunlar olacaktır:

1.“İş süreci” kavramı şirketin bir bölümü veya özel bir fonksiyonu mudur?

İş süreçleri, kurum içerisinde birden fazla fonksiyona dokunur. Bu nedenle fonksiyonlar ve bölümler üzeridir. Örneğin bir şirkette muhasebe bölümü olabilir ya da satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bölümler işlerini süreçler aracılığıyla yapar ama süreçler bölüm veya fonksiyon değildir. Örneğin satış süreci, müşteriyi edinmekle başlayan ve ürün veya hizmetin karşılığını müşteriden tahsil edene dek süren bir dizi aşamayı içerir.. Bu nedenle süreçler çok daha geniş bir yapıya sahiptir.

2.Modüler bir ERP uygulaması, standart uygulamalardan nasıl farklılaşır?

ERP uygulamasının güzel yanı, içerisindeki tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışmasıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bir çözüm, iş süreçlerinin bütününü kapsayamaz. Modüler yapının önemi, ERP uygulamasını satın alma ve kurma sürecinde daha da ön plana çıkar. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonları istenilen zamanlarda kullanmayı mümkün kılar.

3.Kullandığım uygulamalar zaten entegre. Neden ERP düşüneyim?

Farklı uygulamalar her zaman birbiri ile uyumlu çalışmaz ve aslında bu zor bir süreçtir. Ayrıca bir araya gelmiş birçok uygulama tek bir uygulamanın sağladığı özellikleri sağlayamayabilir. Yani 2+2 her zaman 4 etmeyebilir.

Yapılan birçok araştırma göstermektedir ki özellikle orta ve küçük ölçekli kurumlar bazı işlemleri birçok kez tekrarlamaktadır. Bu mükerrer işlemler sırasında belli başlı sorunlarla karşılaşmak mümkün. Örneğin sürekli veri girişi yapmak aman kaybına neden olmakta. Ayrıca bu girişlerde hata payı yükselmekte. Farklı uygulamalardan gelen veriler farklı özellikte olacağı için bu verileri bütünleştirip analizler yapmak elma ile armudu karşılaştırmak gibi kalacaktır.

Entegre bir ERP paketinde gerekli veriler bir kere girildikten sonra ihtiyaç duyulan her noktada kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanan tüm süreçler ve çalışanlar, karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı biçimde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur.

4.Neden ERP uygulaması, kurumun sınırlarını aşmak zorunda?

Günümüzde kurumların işleri zaten kendi sınırlarını aşıyor, dahili uygulamalar harici uygulamalarla bütünleşiyor. Başarılı olmak isteyen kurumlar, satın alma süreçlerini, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerini en doğru ve etkin biçimde sürdürmek orunda. Bunların tümü harici operasyonlar gerektiriyor.

5.Kurumun bütününü adresleyen bir ERP çözümüne sahip olmanın avantajları nelerdir?

Komple bir çözüm sahibi olmanın, parça parça uygulamalara göre birçok önemli avantajı söz konusudur.

* Ölçeklenebilirlik: ERP çözümleri, kurumun büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliğine sahiptir.
* Fonksiyonalite: ERP çözümleri, uygun maliyetlerle farklı fonksiyonlara gerektiği zaman erişmeyi mümkün kılar. Bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın aktive ederek kullanmanız mümkün.
* Destek ve hizmet: ERP çözümlerinde destek ve hizmet son derece önemlidir. Entegre bir ERP ortamının destek ve hizmet işlemleri çok daha basit ve etkili biçimde gerçekleştirilebilir.

KOBİ’lerin Başlıca Sorunları

Dünyada birçok KOBİ, 1990’lı yıllardaki ERP fırtınasına yakalanmış ve bu sürecin maliyetlerini ve zorluğunu göğüslemekte zorlanmıştır. Bugün bu kurumların çoğu, güncelliğini kaybetmiş veya gereğinden fazla büyük uygulamalarla iş yapmaya çalışmakta ve rekabetçiliklerini korumak için yeni teknolojilere yatırım yapmak zorunda kalmaktadır. Bugün birçok KOBi ellerindeki sistemler için güncellemelere, farklı uygulamalara ve yeni teknolojilere gereksinim duymaktadır.

ERP’yi yeniden değerlendirmek için doğru zaman mı?

Günümüzde KOBİ’ler için maliyetlerin etkin biçimde yönetimi son derece önemlidir. Ayrıca KOBİ’lerin finansman eksiliği de önemli bir sorundur. Buna karşın günümüzün modern KOBİ’leri, müşteri tabanını büyütmek ve eldeki müşterileri korumak çabası içerisindedir. Her geçen gün farklılığı azalan ürün ve hizmetlerin getirdiği rekabet, KOBİ’lerin bir diğer önemli sıkıntısıdır. Bu sıkıntıların ERP ile kesiştiği noktalara bir göz atalım:

* Kurumsal stratejilerin ve inisiyatiflerin hayata geçirilmesi için finansman yetersizliği
* Kurumsal vizyonu ve hedefleri belirlemedeki sıkıntı
* Kurumsal stratejilerin ve inisiyatiflerin iletişiminde yetersizlik
* Çalışanların daha verimli kılınması için gerekli olan ölçütlerin eksikliği
* Kurumsal amaçları gerçekleştirecek kalifiye insan kaynağı eksikliği
* Müşteri taleplerini planlamada yetersizlik

Kurumsal stratejilerin belirlenmesi ve etkin biçimde duyurulmasının en iyi yolu, kurum içerisinde portal yapıları üzerinden çalışanlar ile etkileşimin sağlanmasıdır. Amaçlara yönelik girişimlerin hayata geçirilmesi için yine insan kaynağı ile etkin iletişim, e-işe alma sistemleri önemli avantajlar sağlayacaktır diğer yandan müşteri taleplerini öngörmeye yönelik analiz ve raporlama sistemleri süreci oldukça kolaylaştıracaktır. Her ne kadar orta ölçekli kurumlar bu tür çözümleri hayata geçirmekte büyük ölçekli kurumlardan biraz daha yavaş olsa da ERP tüm bu sorunlara çözüm getirmektedir.

Sonuç olarak...

Günümüzde KOBİ’ler, teknolojiyi, stratejilerini hayata geçiren bir araç olarak konumlandırmaktadır. Gelişmiş analiz araçları, karar destek sistemleri, raporlama araçları ve süreçlere özel uygulamaların özellikleri geliştikçe, bu hedef daha kolay gerçekleşmektedir. ERP çözümleri, bu çabanın en önemli destekçisidir.

KOBİ’lerin farklı iş yapma biçimleri ve kendilerine özgü dinamiklerinin çeşitliliği hala son derece fazladır. Buna karşın operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve yatırımların daha etkin gerçekleştirilmesi sayesinde KOBİ2ler iş amaçlarına daha etkin biçimde ulaşacaktır. Bunun yolu ERP’den geçmektedir. Bu bağlamda KOBİ2ler şu 3 noktaya dikkat etmelidir:

* İş amaçlarının ve gerekliliklerin bugünün şartlarına göre belirlenmesi
* Potansiyel çözümlerin, üreticilerin ve katma değerli satıcıların değerlendirilmesi
* Planların bugün için değil gelecek için yapılması

Kaynak: microsoft